28-07-06

kankerende humorloze ongeinspireerde zakkenmet meer geld dan wij maar toch nog niet genoeg blijkbaar, maar genoeg over

mijn zak pattaten, ziehier nijntje schrijftGeachte heer/mevrouw, Ik wend mij tot u in mijn hoedanigheid van advocaat van Mercis B.V. in Amsterdam en de heer Dick Bruna in Utrecht. Dick Bruna is de maker van Nijntje en talloze andere tekeningen, waarvan een groot deel u ongetwijfeld bekend is. Mercis B.V. is de vennootschap waaraan Dick Bruna zijn auteursrechten heeft overgedragen. Recentelijk hebben Mercis B.V. en Dick Bruna moeten bemerken dat op de website ‘http://insanus.skyblogs.be/?date=20060331&number=1&unit=months’ een aantal voor Nijntje/Mercis B.V. en Dick Bruna schadelijke afbeeldingen staan. Nijntje en alle andere figuren van Dick Bruna zijn auteursrechtelijk beschermde werken en mogen niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende, Mercis B.V., openbaar worden gemaakt. Dusdoende wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van Mercis B.V. Door het tonen van deze afbeeldingen, die ervaren worden als aanstootgevend, is er niet alleen sprake onrechtmatige openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken, er is tevens sprake van aantasting van Dick Bruna's werk. Daardoor wordt nadeel toegebracht aan de eer en goede naam van Dick Bruna. Dusdoende wordt tevens inbreuk gemaakt op de morele rechten van Dick Bruna. Mercis B.V. en Dick Bruna lijden hierdoor schade. Ik verzoek u, als beheerder van genoemde website, namens mijn cliënten om de genoemde afbeeldingen als ook eventuele andere inhoud die gerelateerd is aan Nijntje vóór dinsdag 1 augustus aanstaande van deze website te verwijderen. Met vriendelijke groet, Van Doorne N.V.Marion TapperAdvocaat Jachthavenweg 1211081 KM AmsterdamP.O. Box 752651070 AG AmsterdamThe Netherlands T +31 (0) 20 6789 405F +31 (0) 20 7954 405M +31 (0) 6 11 388 576tapper@van-doorne.comwww.van-doorne.com --------------------------------------------------------------------------------Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in hethandelsregister onder nummer 34199342. Van Doorne N.V. is de enigeopdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en allerechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaardenvan Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking vanaansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd tergriffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd opwww.van-doorne.com en worden op verzoek toegezonden.Van Doorne N.V. has its registered offices in Amsterdam and is registeredwith the Commercial Register under number 34199342. Van Doorne N.V. is theexclusive contracting party in respect of all commissioned work. This workand all legal relations with third parties shall be governed by the GeneralTerms of Van Doorne N.V. and its subsidiaries which include a limitation ofliability. These Terms, which have been filed with the District Court atAmsterdam, may be consulted at www.van-doorne.com and will be forwarded uponrequest.

21:22 Gepost door the dude & toast in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |